POBOČKA BRATISLAVA

Slovnaftská 102/C, 821 06 Bratislava

VEDÚCI PREVÁDZKY BRATISLAVA

Richard Mihalka

e-mail: mihalka@carling.cz

e-mail: bratislava@carling.cz

tel: +421 948 062 692

MANAGER SERVISU

Jaroslav Čeliga

e-mail: celiga@carling.cz

e-mail: bratislava@carling.cz

tel.: +421 940 511 261


POBOČKA GÁŇ

Gáň 315, 924 01 Gáň – Galanta

MANAGER NÁKLADNÉHO SERVISU

Tomáš Holienčin

e-mail: holiencin@carling.cz

tel: +421 948 585 840

MANAGER OSOBNÉHO SERVISU

Mineta Ciglanová

e-mail: ciglanova@carling.cz

tel.: +421 948 421 518


OBCHODNÉ ZASTÚPENIE

pre korporátnych klientov (firmy)

Milan Hrala

e-mail: hrala@carling.cz

tel: +421 948 628 198

Miroslav Horvath

e-mail: horvath@carling.cz

tel: +421 948 027 816

Ladislav Režňák

e-mail: reznak@carling.cz

tel: +421 948 872 388